SHARE

'B'ola' Lyrics by Sunmisola Agbebi Feat. Shola Allyson

SHARE

Sunmisola Agbebi and Shola Allyson Lyrics

B'ola gets a new rendition as Shola Allyson and Sunmisola Agbebi unite, read the lyrics to find out Shola Allyson's verse.

Bola Lyrics by Sunmisola Agbebi Feat Shola Allyson
B'ola Cover

Sumisola Agbebi & Shola Allyson - B'ola Lyrics

Intro: Sunmisola Agbebi
E-e-e-e-eeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
E-e-e-e-eeeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
(I'll do it one more time)
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
E-e-e-e-eeeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh

Chorus: Sunmisola Agbebi
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu

Refrain: Sunmisola Agbebi
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
E-e-e-e-eeeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh

Verse: Shola Allyson
Iwo ni imole mi 
Ategun si ipele imole
Iwo ni imole mi 
Igbala fun okan mi
Abawole si’okan aya Baba 
Ipala eni ti mo di itewo gba 
Ipase eni ti mo di omo
Omo to, somi di omo
Ayemi y’oma b’ola fun o
Iwo ni imole mi 
Ategun si ipele imole
Iwo ni imole mi 
Igbala fun okan mi
Abawole si’okan aya Baba 
Ipala eni ti mo di itewo gba 
Ipase eni ti mo di omo
Omo to, somi di omo
Ayemi y’oma b’ola fun o

Chorus: Sunmisola Agbebi
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu

Post-Chorus: Sunmisola Agbebi
(Iwo ni) Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o

Verse: Shola Allyson
Iwo ni imole mi 
Ategun si ipele imole
Iwo ni imole mi 
Igbala fun okan mi
Abawole si’okan aya Baba 
Ipala eni ti mo di itewo gba 
Ipase eni ti mo di omo
Omo to, somi di omo
Ayemi y’oma b’ola fun o
Iwo ni imole mi 
Ategun si ipele imole
Iwo ni imole mi 
Igbala fun okan mi
Abawole si’okan aya Baba 
Ipala eni ti mo di itewo gba 
Ipase eni ti mo di omo
Omo to, somi di omo
Ayemi y’oma b’ola fun o

Refrain: Shola Allyson & Sunmisola Agbebi
(Iwo ni) Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Irin ajo aye mi owo re lowa
Iwo lo ni mi, lo da mi, o mo mi o
(Iwo ni) Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o
Oba no ni mi, to da mi, to mo mi o

Chorus: Shola Allyson
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Mi o fe ikan mi, iwo nikan ni mo fe o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu

Refrain: Sunmisola Agbebi
E-e-e-e-eeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
E-e-e-e-eeeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
Can we chant together
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh
E-e-e-e-eeeh
E-e-e-eeh
O-o-o-o-oooh
O-o-o-o-ooh

Chorus: Sunmisola Agbebi
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu

Outro
As I give God my lifetime
He will take care of me
He will never, never let me down
As I give God my life time
As I give God my lifetime
He will take care of me
He will never, never let me down
As I give God my life time
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu
Aye mi b'ola fun o Jesu
Emi mi fi ogo fun o Jesu

Liked 'B'ola' Lyrics by Sunmisola Agbebi & Shola Allyson? Check Lyrics of latest Naija songs Here

Get Fresh updates as they drop via Twitter and Facebook

Related

ADVERTISEMENT