SHARE

Gabriella Lyrics by Pcee Ft Officixl RSA

SHARE

Pcee and Officixl RSA Lyrics

Gabriella featuring Officixl RSA is the ninth track on Pcee's latest album, Mama, read the song's lyrics.

Cover art for Mama by Pcee
Mama Cover Art

Pcee & Officixl RSA - Gabriella Lyrics

Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika 
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ayii iphi ibeat?

Ngisay' emelika
Ngiyofun' usizo, Maw'fika bathi yini
Famba moyeni, too-late no
Samb' ngo-4, Isikoloto no
Yim' ipentshisi, thalalalala
Eh nxamalala, qin' okwensimbi
Eh asemblief, Ngiyak'gcula
Ngiyak'gcula
Ayii iphi ibeat?
Ngisay' emelika
Ngiyofun' usizo, Maw'fika bathi yini
Famba moyeni, too-late no
Samb' ngo-4, Isikoloto no
Yim' ipentshisi, thalalalala
Eh nxamalala, qin' okwensimbi
Eh asemblief, Ngiyak'gcula
Ngiyak'gcula

Kwedini cula, cula, cula, cula, cula, cula
Mina ngiyakucula, cula, cula, cula, cula, cula
Kwedini ngiyakucula, cula, cula, cula, cula, cula, cula
Hey cula, cula, cula, cula
Eh mina ngiyakucula, cula eh

Iphi ibeat?
Ngisay' emelika
Ngiyofun' usizo, Maw'fika bathi yini
Famba moyeni, too-late no
Samb' ngo-4, Isikoloto no
Yim' ipentshisi, thalalalala
Eh nxamalala, qin' okwensimbi
Qin' okwensimbi, eh asemblief
Ngiyak'gcula
Ngiyak'gcula
Qin' okwensimbi, eh asemblief
Ngiyak'gcula, Ngisay' emelika
Ngiy'fun' usizo
Maw'fika bathi yhiiini
Famba moyeni, too-late noo
Samb' ngo-4, Isikoloto no
Yim' ipentshisi, thalalalala
Eh nxamalala, qin' okwensimbi
Qin' okwensimbi, eh asemblief

Ngiyak'gcula
Ngiyak'gcula
Sith' sifik' kwasuk' intuthu lapho makuyashisa
Amadegrees agijimis' imeter
Okwesibili ukuth' masiphuza thina wena ulinde
Wayisusa phela thina siyayisusa
Bangabhal' bonke kodwa mina ngizoyenz' kay-two
Ngingabachaza bonke sebedin' bakubuke
Ngingabachaza bonke sebedin' bakubuke

Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngiyak'gcula
Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika

Cula, cula, cula, cula, cula, cula
Ngiyofun' usizo, Maw'fika bathi yini
Famba moyeni, too-late noo
Samb' ngo-4, Isikoloto no
Yim' ipentshisi, thalalalala
Eh nxamalala, qin' okwensimbi, Qin' okwensimbi, eh asemblief, Ngiyak'gcula
Ngiyak'gcula

Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika
Ngisay' emelika, Ngisay' emelika

Find and explore lyrics from other music genres here

Contributors to 'Gabriella' Lyrics

Funmilayo KanmodiUtere NaomiPeter Okhide.

Get Fresh updates as they drop via Twitter and Facebook

Related

ADVERTISEMENT